Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni jest przedszkolem 5 – oddziałowym, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapewniamy bardzo dobre warunki do zabawy i edukacji wszystkim dzieciom, w tym również objętym jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Najważniejszym celem jaki przyświeca naszym działaniom jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie Rodziców z jakości świadczonych przez nas usług.

Dziecko jest najważniejsze, jego rozwój, zainteresowania, zdolności i potrzeby nieustannie nas inspirują
i zachęcają do poszukiwania coraz to nowszych metod pracy. W swojej codziennej pracy wychowawczo
-dydaktycznej stosujemy metody umożliwiające kreatywny rozwój dziecka, które umożliwiają dziecku decydować i dokonywać wyboru oraz poznawać własne możliwości, nabywać poczucie pewności 
i bezpieczeństwa w atmosferze wzajemnej akceptacji.

W naszym przedszkolu pragniemy przede wszystkim tworzyć rodzinną atmosferę, przepełnioną wzajemnym zrozumieniem, współpracą i pomocą świadczoną sobie nawzajem. Na takie właśnie relacje ogromny wpływ mają dyrektor, wszyscy pracownicy, rodzice i same dzieci. Do przedszkola przychodzi już kolejne pokolenie, dzieci rodziców, którzy sami stawiali u nas pierwsze kroki a teraz przyprowadzają swoje pociechy. Następuje zamiana ról, z dzieci w rodziców, z rodziców w dziadków i tak już przez 42 lata wzajemnej współpracy i różnorodnych działań na rzecz dzieci.

Nazwa przedszkola „Pod Żaglami” w swojej wymowie odnosi się do kultywowania przez nas tradycji morskich, ale również do samej istoty kształtowania różnych umiejętności dzieci poprzez spójne oddziaływanie przedszkola i rodziny. Tak jak żaglowiec, aby mógł płynąć po szerokich wodach, potrzebuje wiatru w żagle tak dzieci potrzebują wsparcia i mądrości osób dorosłych, aby mogły rozwijać swoje umiejętności i zdolności.

Dyrektor przedszkola
Barbara Lubrycht


Przedszkole jest placówką

bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Praca przedszkola

ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Przedszkole umożliwia

wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Oferta edukacyjna

stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz uniwersalnych wartości.

Przedszkole przeciwdziała

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jakość

stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Przedszkole zatrudnia

wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.

Baza

wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy i dobre samopoczucie każdego dziecka.

Skip to content