snowman, snow, frost

STYCZEŃ

 STYCZEŃ U DELFINKÓW:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

  1. Zimo, baw się z nami
  2. Zimowe zabawy z babcią i dziadziusiem
  3. Bal w przedszkolu

utrwalimy  nazwę aktualnej pory roku oraz jej charakterystyczne cechy

*  uważnie słuchać będziemy tekstów literackich i udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące

    ich treści

* formułować swobodne wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia

*  wykonując doświadczenia poznamy właściwości śniegu i lodu

* poznamy sposoby pomocy zwierzętom zimą,  dokarmiać będziemy  ptaki  w karmniku

   przedszkolnym

*  porozmawiamy o roli  babci i dziadka  w  naszej rodzinie,  wspólnie zastanowimy się,  

   jak  można im sprawić radość,  jak pomóc

* utrwalimy imiona babci i dziadka

* przygotujemy upominki oraz muzyczną niespodziankę dla dziadków z okazji ich święta

* w trakcie zabaw dydaktycznych doskonalić będziemy spostrzegawczość wzrokową  i słuchową

* reagować będziemy na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest                                                                        

* układając  proste historyjki  obrazkowe  składające się z 3  elementów określać będziemy

   kolejność zdarzeń                                                                                                                                              

* doskonalić będziemy umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

* tworzyć będziemy dowolne kompozycje z mozaiki geometrycznej, naklejać elementy na kartkę

* doskonalić będziemy umiejętność prawidłowego trzymania kredki oraz posługiwania się

   nożyczkami podczas swobodnego cięcia papieru

*  podejmiemy próby rysowania postaci człowieka   

*  przestrzegać będziemy zasad zgodnej zabawy z kolegami oraz spokojnego oczekiwania

   na swoją kolej  w czasie wypowiedzi kolegów i koleżanek

* rozwijać będziemy  sprawność fizyczną, precyzję ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

  i naśladowczych

* poznamy proste elementy tańca „Snowflake” z kulami

* śpiewać będziemy piosenki z prostą ilustracją ruchową

*  bawić się będziemy na śniegu  w ogrodzie przedszkolnym oraz przestrzegać ustalonych  zasad

   bezpieczeństwa

* systematycznie utrwalać będziemy nawyki higieniczne, porządkowe oraz  doskonalić czynności

  samoobsługowe

PIOSENKI:                                                                           

„Okulary babci”

Sł. i muz. M. Tomaszewska

To są babci okulary, to kapelusz babci
a tak babcia składa ręce,  kiedy na mnie patrzy 

To są dziadka okulary, nie ma czapki dziadek.
A tak on krzyżuje ręce, gdy czeka na obiadek 

 

 „Całuski”

Wesoło witamy, wesoło witamy 

 wszystkich Was, wszystkich Was 

Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 

cały czas, cały czas.

Ciekawe, ciekawe co robić będziemy?

Co teraz, co teraz dla Was szykujemy? /x2

Ref: Raz, dwa, trzy!   

Całuski, całuski dzisiaj dla Was mamy, 

całuski, całuski damy Wam. /x2

WIERSZ:

 „ZIMOWA PIOSENKA”

Irena Suchorzewska

Lubię śnieżek, lubię śnieg,
Chociaż w oczy  prószy.
Lubię mrozik, lubię mróz,
Chociaż marzną  uszy.

Lubię wicher, lubię wiatr,
Chociaż mnie  przewiewa.

Lubię zimę,  idę w świat
I wesoło śpiewam.

Skip to content