1 Września – Deklaracja Godzinowa Zamiast Umowy

W nowym roku szkolnym 2018/2019
od 1 września obowiązuje w przedszkolu

deklaracja rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą
dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

 zamiast umów.

Deklaracje należy wypełnić i dostarczyć do dyrektora placówki w pierwszym tygodniu września. Rodzice, którzy nie złożą deklaracji w terminie, godzą się na pozostawienie warunków zawartych w ostatniej umowie.

Wzór deklaracji znajduje się w zakładce druki do pobrania.

Skip to content