bird, blue tit, winter

LUTY

„CO GRUPA PIRATÓW BĘDZIE ROBIĆ W LUTYM?”

 

 1. Temat kompleksowy: „Przygotowujemy się do balu”.
 • Będziemy słuchać uważnie i nie przerywać

   wypowiedzi dorosłych i kolegów.

 • Będziemy wycinać dowolne kształty,

po wyznaczonej linii, sprawnie posługując się nożyczkami.

 • Wykonywać prace plastyczne różnymi technikami.
 • Będziemy próbować wypowiedzi wielozadaniowe poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.
 • Przestrzegać wspólnie ustalonych zasad podczas zabaw i gier zespołowych.
 • Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie ilustracji w kolejności zdarzeń.
 • Będziemy próbować dokonywać oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Zapoznamy się ze znaczeniem pojęcia „karnawał”, „karnawałowa maskarada”, „baśń”.
 • Będziemy recytować wiersze i śpiewać piosenki indywidualnie i w grupie.
 • Zapoznamy się z obrazem graficznym litery: „G,g”.
 1. Temat kompleksowy: „A ja kocham moją Gdynię”.
 • Będziemy zgłębiać informacje o swoim mieście, wskazywać  na mapie Polski.
 • Utrwalimy sobie wygląd herbu naszego miasta oraz flagi Gdyni.
 • Poznamy legendę związaną z powstaniem naszego miasta.
 • Na ilustracjach będziemy dostrzegać różnorodność architektury w naszym mieście.
 • Wykonamy kilka prostych gier planszowych podczas których będziemy przestrzegać ustalonych wspólnie zasad gry.
 • Będziemy dokonywać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.
 • Będziemy słuchać krótkich utworów literackich i odpowiadać na pytania dotyczące treści tych utworów.
 • Współdziałać z kolegami w trakcie zabawy.
 • Postaramy się zapoznać z prezydentami Gdyni, obecnym Wojciechem Szczurkiem i byłą Franciszką Cegielską.
 • Uczestniczyć w zabawach dowolnych w małych zespołach, samodzielnie organizować zabawę w małych zespołach.
 • Aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • Zapoznamy się z obrazem graficznym litery: „P,p”.
 1. Temat kompleksowy: „Zimo bardzo za Tobą tęsknimy”.
 • Będziemy usprawniać umiejętność posługiwania się nożyczkami, wycinając dowolne kształty i po wyznaczonej linii prostej.
 • Będziemy posługiwać się określeniami czasu: przedtem, potem, dłużej, krócej, szybko, wolno.
 • Nazywać bieżącą porę roku.
 • Będziemy porównywać długość: taki sam, dłuższy, krótszy oraz wysokość przedmiotów: niski, niższy, wysoki, wyższy.
 • Będziemy wskazywać i nazywać położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała: przede mną, za mną, z prawej strony, z lewej strony.
 • Będziemy nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: pada śnieg, śnieg z deszczem, zawieje, zamiecie, szron, ślizgawka, zamarza woda, powstają sople.
 • Będziemy dostrzegać logiczny związek w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w historyjce obrazkowej.
 • Będziemy określać czy muzyka jest głośna, czy cicha.
 • Będziemy wybrzmiewać rytm muzyki, piosenek na instrumentach i przyborach.
 • Będziemy utrwalać znaczenie pojęcia „para”.
 • Dostrzegać w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla kolejnych pór roku.

 

PIOSENKA W MIESIĄCU LUTYM

„KARNAWAŁOWY BAL”

 Kto przebierze się za misia?

Kto za królewicza?

A kto z dzielnym Indianinem

Będzie tańczył dzisiaj?

Biegnie zając za piratem,

pajac robi miny.

A królewny rozrzucają

wstążek serpentyny.

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal.

Sypie, sypie się konfetti,

fruną baloniki.

Słychać śmiechy, słychać brawa

I dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu,
wszyscy się bawimy.
Raz na lewo, raz na prawo,
w tańcu zakręcimy.

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal.

 

„ZIMA BIAŁA”

(sł. J. Mackiewicz, muz. K. Kwiatkowska)

 

Rankiem się zbudziła,

śniegu nasypała.

Będzie sanna,

bo nareszcie przyszła zima biała.

Drzewa w białych czapkach,

droga w śniegu cała.

Lecą, lecą małe piórka,

przyszła zima biała.

Przyszła zima biała,

śniegu nasypała.

Wystawiła narty, sanki,

ulepiła trzy bałwanki.

Rozstawiła śnieżne zaspy,

by ozdobić świat.

Pomagał jej wiatr.

Zawołała dzieci, niech się bawią.

Słońce świeci!

Niech zjeżdżają na nartach i sankach,

niech ulepią śmiesznego bałwanka.

 

 

WIERSZ W MIESIĄCU LUTYM

„KARNAWAŁ”

(autor: M. Brykczyński)


Od Trzech króli po ostatki
wszędzie bale i prywatki.
Piękne stroje dziwne maski,
śpiewy tańce i oklaski.

Od dziadunia aż po malca
każdy chce zatańczyć walca.
Wszyscy bawią się wspaniale
jak co roku w karnawale.

 

„ZIMA”

(autor: L. Konopińskiego)

Gdy zima do nas przychodzi

ze śniegiem, wiatrem i mrozem,

dziwią się starsi i młodzież,

że świat tak zmienić się może.

A ja się cieszę szalenie

z radości   skaczę jak zając ,

gdy z białych chmurek na ziemię

miliony gwiazdek spadają.

To śnieg tak prószy i prószy

na lasy , pola i drogę,

a mróz wciąż szczypie mnie w uszy,

choć  ja go szczypać nie mogę .

Mróz inne lubi też żarty:

kwiaty do okien przyciska

i wodę zmienia  w lód  twardy,

by rzeka stała się śliska.

Zima- to taka jest pora,

gdy stary niedźwiedź śpi mocno,

a w swoich dziuplach i norach

inne zwierzątka  odpoczną .

Śpią wszystkie rybki w jeziorze

i  nikt  nie zbudzi ich chyba,

bowiem przed śniegiem i mrozem,

lodowa chroni je szyba.

Na ziemi śniegu aksamit,

a  na nim ptaszki drżą bose.

Głodne są chyba czasami.

Więc im okruszki przyniosę!

 

Skip to content