Aktualności

Przedstawienie Teatralne

Serdecznie zapraszamy wszystkie PRZEDSZKOLAKI
z naszego przedszkola na przedstawienie teatralne
w wykonaniu artystów TEATRU QFER,

które odbędzie się
19 października 2018 roku o godzinie 9.00

Tematem przedstawienia będzie:

„ZAJĄCZEK BĄCZEK – O PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI”.

Wycieczka Do Komisariatu Policji

DRODZY RODZICE!

Uprzejmie informujemy, że 17 października 2018 roku o godzinie 10.00

dzieci z grupy IV „Piraci” i z grupy V „Marynarze”

wezmą udział w wycieczce

do KOMISARIATU POLICJI GDYNIA-CHYLONIA
przy ulicy Owsianej 5.

Celem wycieczki będzie poznanie pracy policjantów. W czasie spotkania będziemy mogli obejrzeć policyjne radiowozy, zerknąć, co też znajduje się w środku. Policjanci udzielą nam informacji na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy i przypomnimy sobie o konieczności jeżdżenia w fotelikach samochodowych. Spotkanie z Policjantami wzbogaci naszą wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy.

Konsultacje Indywidualne Z Psychologiem

DRODZY RODZICE!

W bieżącym roku szkolnym z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdyni z naszą placówką współpracować będzie Pani Anna Bielawska, psycholog. Na terenie naszej placówki konsultacje indywidualne odbywać się będą w następujących terminach:

31.10.2018 (środa) godziny 14.35-16.35
21.11.2018 (środa) godziny 14.35-16.35
19.12.2018 (środa) godziny 14.35-16.35
30.01.2018 (środa) godziny 14.35-16.35

Chętnych Rodziców, którzy chcieliby uczestniczyć w konsultacjach prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola, Barbarą Lubrycht lub wicedyrektorem przedszkola, Dorotą Sikorską. Jednocześnie informujemy, że chętnych Rodziców zapisujemy co pół godziny. Każdorazowo odbędą się 4 konsultacje.

Zasady Naliczania Odpłatności

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku obowiązują zasady naliczania odpłatności za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu (Prawo Oświatowe art.13 ust.1 pkt.2).

Za każde późniejsze przyprowadzenie dziecka lub wcześniejsze odebranie z przedszkola będą dokonywane tzw. odpisy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu został określony przez Państwa w Deklaracji obowiązującej od 1 września 2018 roku. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka lub wcześniejszego odbioru z przedszkola, prosimy o wpisanie tych godzin w „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu”, które znajdują się na szafkach w szatni każdej grupy i będą obowiązywały do czasu wprowadzenia przez Organ Prowadzący odpowiednich czytników i kart.

Na koniec miesiąca na podstawie „Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu” będzie naliczana odpłatność za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci 6-letnich/rocznik 2012/, za które Rodzice nie wnoszą opłaty tzw. stałej). W przypadku braku wpisania przez Rodzica, bądź osobę upoważnioną, godzin rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu, odpłatność będzie naliczana zgodnie ze złożoną Deklaracją.

 

PROSIMY O TERMINOWE I ZGODNE Z NALICZANIEM
– 
WNOSZENIE OPŁAT DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

Warsztaty Laboratoryjne

Uprzejmie informujemy, że

03 października 2018 roku
w godzinach od 9.00 do 14.00

na terenie naszego przedszkola odbędą się
warsztaty laboratoryjne
prowadzone przez firmę SMART_LAB z Gdańska.

Tematem warsztatów październikowych będzie:

„KOLOROWE SOLE – SĄCZENIE”.