Druki do pobrania

Zapraszamy do pobrania najważniejszych druków obowiązujących
w Przedszkolu nr 35 „Pod Żaglami”:

DEKLARACJA
rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka

pobierz

Klauzula informacyjna Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” zgodna z RODO

pobierz

Wniosek o urlopowanie

pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

pobierz

Wypowiedzenie umowy

pobierz