Falochron Dla Edukacji – Akademia Dzielnicowa

AKADEMIA DZIELNICOWA
w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji. Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

 

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi,
możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA,

pobierz

który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia
na adres naszego przedszkola:
przedszkole@p35.edu.gdynia.pl
i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszym przedszkolu. 

Program potrwa do końca 2021 roku.
Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie
1 000 000 zł ze swojego budżetu!

umg 

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci. 

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć. 

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020: – złożenie wniosku

Etap 2: do 20 kwietnia 2020: ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020: zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021: – realizacja zajęć

 

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI
działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Skip to content