ŻEGNAJ ZIMO NA ROK

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już.

Zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz…”

19 marca barwnym korowodem wyruszyliśmy na poszukiwanie wiosny.

Towarzyszyła nam Marzanna – zimowa panna.

Skip to content