JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE

We wrześniu w naszej grupie rozpoczął się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. W czasie zajęć dzieci zostały zapoznane
z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, przedszkolaki uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię przy odpowiednim świetle sygnalizacji świetlnej. Realizowana tematyka zajęć ma na celu wdrożenia dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych jako uczestników ruchu drogowego.

Skip to content