Informacja dla Rodziców Dzieci 6-letnich – Rocznik 2010

UWAGA – RODZICE DZIECI 6-LETNICH (rocznik 2010)

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY
O DOCHODACH 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW,

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
ZNIESIONE ZOSTAJE POBIERANIE OPŁAT
ZA POBYT DZIECKA 6 LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

RODZICE DZIECI 6-LETNICH PONOSIĆ BĘDĄ JEDYNIE
OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z WYŻYWIENIA.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA POCZĄTKU ROKU 2017
OTRZYMAJĄ PAŃSTWO ANEKSY DO UMÓW

Skip to content