WAŻNA INFORMACJA

Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych
do przedszkoli i szkół podstawowych,
w których funkcjonują oddziały przedszkolne

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru.

 Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem, a przedszkolem.