Kampania Odprowadzam Sam

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy wszystkich Rodziców
dzieci z Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni,

że od 4 kwietnia 2016 roku bierzemy udział
w czwartej edycji kampanii dla gdyńskich przedszkoli
„Odprowadzam sam”.

Troska o środowisko naturalne należy do jednego z najistotniejszych zagadnień, z którymi spotykają się współczesne miasta. Regularne chodzenie, jazda na rolkach, rowerze,  do przedszkola zamiast bycia odwożonym przez rodzica z pewnością pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności wśród dzieci. Wybór zrównoważonych sposobów przemieszczania sprawi, że w przyszłości częściej i z większą chęcią będą wybierały aktywne metody podróżowania po mieście, rezygnując z podróży samochodem. Przyczyni się do reedukacji natężenia ruchu samochodowego w mieście i w najbliższym otoczeniu przedszkola. Jest to zachętę do zmiany zachowań transportowych zarówno dzieci, jak i dorosłych, co nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skip to content