Konkurs Ekologiczny „Śmieciaki-Cudaki”

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni ma przyjemność zaprosić

Rodziców i dzieci

do  udziału w konkursie ekologicznym

„ŚMIECIAKI-CUDAKI – EKOLOGICZNY POJAZD”.

 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ŚMIECIAKI-CUDAKI – EKOLOGICZNY POJAZD”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni ma przyjemność zaprosić Rodziców i dzieci do  udziału w konkursie ekologicznym „ŚMIECIAKI-CUDAKI – EKOLOGICZNY POJAZD”.

 2. TEMATYKA KONKURSU

„Śmieciaki-Cudaki – EKOLOGICZNY-POJAZD” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej.

3. CELE KONKURSU:

1. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie tworzenia pracy plastycznej.
2. Podniesienie kompetencji oraz wzrost świadomości ekologicznej przedszkolaków, rodziców na temat niskiej emisji oraz sposobów ochrony czystości powietrza.

4. ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni.
2. Prace mogą być wykonane przez dzieci pod kierunkiem rodziców (opiekunów).
3. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną przestrzenną pracę plastyczną wykonaną w jak największym stopniu z surowców wtórnych.
4. Konkurs trwa od 05.03.2018 do 31.03.2018 roku.
5. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko dziecka oraz wiek.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do przedszkola i przekazać nauczycielce grupy III „Żeglarze”, Pani Dorocie Sikorskiej.
7. Kryteria oceny prac:
– oryginalność i pomysłowość prac
– dobór i wykorzystanie materiałów (w tym surowców wtórnych)
– wkład pracy własnej.
8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
9. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni 22 kwietnia 2018 roku – DZIEŃ ZIEMI.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATOR
PRZEDSZKOLE NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI

 

Skip to content