Konkurs Fotograficzny

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości
serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego przedszkola
do udziału w konkursie fotograficznym pt.

„Moje miasto- a w nim barwy ojczyste”

  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizator:

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni

Cele konkursu:

Podkreślenie wartości i wagi setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promowanie postawy patriotycznej i szacunku do symboli narodowych,

Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego realizowania zadań.

Rozbudzanie zainteresowania fotografią. 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i ich rodziców (opiekunów).

Warunki uczestnictwa:

  1. Zdjęcia powinny przedstawiać dzieci na tle Gdyni oraz wkomponowane w to barwy ojczyste (flaga).
  2. Zdjęcia należy wykonać w  formacie A4.
  3. Do konkursu można zgłosić tylko jedno zdjęcie.
  4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę (na odwrocie zdjęcia) zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora..
  5. Wymagane jest dołączenie zgody na publikację wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach konkursowych, a także na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące autorstwa pracy.
  6. Prace muszą być autorskie, nie mogą naruszać dobrego imienia osób trzecich. Organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich uczestników konkursu.
  7. Planowane jest przyznanie I, II, III miejsca.
  8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
  9. Prace nie będą zwracane, fotografie przechodzą na własność przedszkola.

Skład Komisji oceniającej zdjęcia:

Przedstawiciel Rady Rodziców.
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
Dyrektor przedszkola.

Termin dostarczania zdjęć:

Zdjęcia należy dostarczać w terminie do 30 listopada 2018 roku do nauczycielek grupy II.

Czekamy na zdjęcia przepełnione radością, dumą i szacunkiem do naszego miasta i symbolu narodowego.

DRODZY RODZICE LICZYMY NA WASZ UDZIAŁ W KONKURSIE
I ŻYCZYMY POWODZENIA!

Dyrektor i nauczyciele 
Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni

Skip to content