Konkurs Plastyczny

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni ma przyjemność zaprosić

Rodziców i dzieci

do  udziału w konkursie plastycznym „Świąteczny Aniołek”.

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni ma przyjemność zaprosić Rodziców i dzieci do  udziału w konkursie plastycznym „Świąteczny Aniołek”.

2. TEMATYKA KONKURSU

„Świąteczny aniołek” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej.

3. CELE KONKURSU:

1. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie tworzenia pracy plastycznej.
2. Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym dzieciom.

4. ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni.
2. Prace mogą być wykonane przez dzieci pod kierunkiem rodziców (opiekunów).
3. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę wykonaną w dowolnej technice, z dowolnego materiału.

Prace przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2016 roku.

4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko dziecka oraz wiek.
5. Kryteria oceny prac:

– oryginalność i pomysłowość prac
– dobór i wykorzystanie materiałów (w tym surowców wtórnych)
– wkład pracy własnej

6. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
7. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w poszczególnych grupach na spotkaniach wigilijnych w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni.

 

PRACE BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, Z KTÓREGO DOCHÓD BĘDZIE PRZEZNACZONY DLA GDYŃSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ”

PAMIĘTAJMY – DOBRO POWRACA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATOR
PRZEDSZKOLE NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI

Skip to content