in love, love, couple

Konsultacje W Ramach Projektu Gdyńskie Turbo Przedszkolaki

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki” możecie Państwo wziąć udział w konsultacjach indywidualnych w niżej podanym zakresie:

1. Indywidualne spotkania/konsultacje z psychologiem dziecięcym w wymiarze 20 godzin (po 2h 2 razy w miesiącu). Harmonogram konsultacji został opracowany w oparciu o realizację potrzeb gdyńskich placówek przedszkolnych i wymagań projektu.

Terminy konsultacji:
12.11.2020 – czwartek – 17.00-19.00
09.12.2020 – czwartek – 17.00-19.00
05.01.2021 – czwartek – 17.00-19.00
01.02.2021 – czwartek – 17.00-19.00
03.03.2021 – czwartek – 17.00-19.00

2. Indywidualne spotkania/konsultacje z pedagogiem wczesnoszkolnym w wymiarze 20 godzin  (po 2h 2 razy w miesiącu).

Terminy konsultacji:
26.11.2020 – czwartek – 14.00-16.00
03.12.2020 – czwartek – 14.00-16.00
07.01.2021 – czwartek – 14.00-16.00
18.02.2021 – czwartek – 14.00-16.00
11.03.2021 – czwartek – 14.00-16.00

3. Indywidualne spotkania/konsultacje z oligofrenopedagpgiem w wymiarze 20 godzin (po 2h 2 razy w miesiącu).

Terminy konsultacji:
26.11.2020 – czwartek 16.00-18.00
03.12.2020 – czwartek – 16.00-18.00
07.01.2021 – czwartek 16.00-18.00
18.02.2021 – czwartek – 16.00-18.00
11.03.2021 – czwartek – 16.00-18.00

Jako formę kontaktu prowadząca proponuje spotkania w formie wideokonferencji – Zoom. Na wybrane terminy konsultacji możecie Państwo umawiać się bezpośrednio pisząc na adres: psycholog.gda@gmail.com

Spotkania prowadzić będzie magister psychologii, mgr filologii polskiej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel terapeuta dziecka z autyzmem, Trener TUS, PANI MONIKA KRAWIEL.

Skip to content