Nowa umowa na świadczenie usług

Od 2 stycznia  2014 roku obowiązywać będą nowe umowy na świadczenie usług przez przedszkole. W związku z czym proszę od 20 grudnia 2013 roku o pobieranie druków umowy w kancelarii przedszkola, bądź ze strony internetowej naszego przedszkola:

pobierz

Umowę wypełniamy w 2 egzemplarzach i podpisane składamy w kancelarii, bądź u nauczycielek w grupie. Po podpisaniu przez dyrektora przedszkola 1 egzemplarz otrzymają państwo.

TERMIN SKŁADANIA UMÓW UPŁYWA Z DNIEM 08 STYCZNIA 2014 ROKU

Umowy dla dzieci z rocznika 2010 i 2009 zawierane będą na okres:
– od 2 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Natomiast dla dzieci z rocznika 2008 i 2007 zawierane będą na okres (do wyboru przez rodziców):
– od 2 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku;
– od 2 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku;
– od 2 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

W przypadku rodzeństw opłata za świadczenia przekraczające pięć godzin dziennie wynosi 50%.

NOWA TABELA WYLICZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE ODPŁATNOŚĆ

Skip to content