Oferta programowa

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” jest przedszkolem 5-oddziałowym, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zapewniamy bardzo dobre warunki dla wszystkich dzieci, w tym również dla 6-latków objętych jednorocznym oddziaływaniem wychowawczo – dydaktycznym (tzw.”0″).

Zatrudniamy 10 nauczycieli z wykształceniem magisterskim pedagogicznym, w tym 6 dyplomowanych, ponadto czterech nauczycieli legitymuje się dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie: logopedii, ekologii, etyki, terapii pedagogicznej.

Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera personel administracyjny i obsługowy. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu cechuje odpowiedzialność za powierzone obowiązki a przede wszystkim ogromne oddanie dzieciom. Najważniejszym celem jaki przyświeca naszym działaniom jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości świadczonych przez nas usług.

Dziecko jest najważniejsze, jego rozwój, zainteresowania, zdolności i potrzeby nieustannie nas inspirują i zachęcają do poszukiwania coraz to nowszych metod pracy.

 

 REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA OPARTE SĄ O:

 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego
 2. Program edukacji przedszkolnej – „Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
 3. Koncepcję pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018
 4. Książki wspomagające dla 3 – latków – „Kolorowy start” Wiesława Żaba – Żabińska
 5. Książki wspomagające dla 4 – latków – „Kolorowy start” Wiesława Żaba – Żabińska
 6. Książki wspomagające dla 5 – latków – „Kolorowy start” Wiesława Żaba – Żabińska
 7. Książki wspomagające dla 6 – latków – „Kolorowy start z plusem” Wiesława Żaba – Żabińska

„Bez pogodnego dziecięctwa
całe życie potem jest kalekie”
-Janusz Korczak-

W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu działaniu dziecka:

 • stosujemy elementy metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • stosujemy metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • stosujemy Pedagogikę Zabawy;
 • edukację matematyczną wg. prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • dramę;
 • kinezjologię edukacyjną;
 • elementy pedagogiki Marii Montessori.

 

W naszym przedszkolu podejmujemy wiele działań nowatorskich:

 • stała współpraca z Biblioteką Miejską w Gdyni (udział dzieci w warsztatach na terenie biblioteki oraz w spotkaniach czytelniczych na terenie przedszkola z udziałem pracownika biblioteki i różnych zaproszonych gości, m.in. Radni miasta, seniorzy z dzielnicy Oksywie). Dzięki takim działaniom wzrosły zainteresowania literaturą i czytelnictwem wśród dzieci i rodziców. Nauczycielki rozszerzyły te działania na propagowanie głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom – w naszym przedszkolu- Cała Gdynia czyta dzieciom – gdzie zaproszeni goście w tym rodzice różnych zawodów, babcie, pracownicy przedszkola, przyjaciele naszej placówki, absolwenci czytają wybraną literaturę dzieciom;
 • cykliczne warsztaty twórcze dla dzieci w Muzeum Miasta Gdyni – prowadzone przez pracowników Muzeum Miasta Gdyni;
 • uczestniczenie dzieci w spektaklach teatralnych w bibliotece w ramach projektu „Teatr zajechał do biblioteki”;
 • prezentowanie przez nasze dzieci na terenie biblioteki przedstawień dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 (absolwentów naszego przedszkola) w Gdyni ;
 • organizowanie pogadanek i warsztatów (w przedszkolu ale również w komisariacie Policji) z funkcjonariuszami Policji, Żandarmerii Wojskowej z udziałem psów – uczenie dzieci bezpiecznego zachowania w kontakcie z nieznanym psem, bezpiecznego zachowania na ulicy, w kontaktach z obcymi;
 • organizowanie comiesięcznych warsztatów, w godzinach popołudniowych, w każdej grupie wiekowej z udziałem dzieci i rodziców;
 • organizowanie przedstawień teatralnych z udziałem nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, absolwentów przedszkola dla dzieci z naszego przedszkola oraz uczniów Klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 33 ( naszych absolwentów) oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli Nr 11 „Pod Kasztanami” i 43 „Jantarek”;
 • organizowanie zajęć i zabaw z udziałem marynarzy z 3. Flotylli Okrętów;
 • organizowanie urodzin przedszkola z zaprzyjaźnionym przedszkolem Nr 11 „Pod Kasztanami” – wspólne przedsięwzięcia na terenie obu przedszkoli;
 • zorganizowanie turnieju wiedzy pomiędzy naszym przedszkolem a Przedszkolem Nr 43 „Jantarek” pod hasłem „Przedszkolak-Polak-Europejczyk”;
 • organizowanie olimpiady matematycznej z zaprzyjaźnionym przedszkolem nr 11 „Pod Kasztanami”;
 • realizacja programów autorskich nauczycielek naszego przedszkola: „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”- realizacja działań proekologicznych , „Lubimy się bawić” – wykorzystany do prowadzenia terapii pedagogicznej przez nauczycielki naszego przedszkola, posiadające kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej, „Gimnastyka języka” wykorzystany do terapii logopedycznej przez nauczycielkę przedszkola, posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
 • wprowadziliśmy w organizacji posiłków: w czasie śniadania –samodzielnie komponowanie przez dzieci kanapek z dostarczonych produktów oraz spożywanie posiłków posługując się widelcem i nożem w grupie dzieci 5 i 6 – letnich.

Nauczycielki w codziennej pracy z dziećmi wykorzystują:

 • metodę projektu (m.in. na temat: Gdynia moje miasto, Kraje europejskie, Kosmos);
 • metodę ”Burza mózgów”;
 • technikę składania papieru Origami;
 • kinezjologię edukacyjną wg.P.Dennisona – techniki myślenia, szczególnie w zakresie przygotowania do nauki pisania;
 • ruch rozwijający Weroniki Scherborne – alternatywnie do typowych ćwiczeń gimnastycznych;
 • metodę Dobrego Startu prof.Marty Bogdanowicz, która przynosi efekty w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole zwłaszcza w zakresie usprawnienia analizatorów słuchu, wzroku, kinestetyczno-ruchowego;
 • zabawy z obszaru kształtowania pojęć matematycznych wg Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej;
 • techniki relaksacyjne, bajkoterapię;
 • pedagogikę zabawy Klanza – poprzez którą umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój oraz pomagamy w odkrywaniu najlepszych cech dziecka;
 • w codziennych zabawach dzieci wykorzystują różnorodny materiał odpadowy zgromadzony do swobodnej aktywności, do kreowania zabaw i aranżowania sali wg własnych pomysłów ( gazety, kawałki materiałów, korki, wstążki. pudełka, druciki, deseczki, butelki plastikowe, guziki, chusty, pokrywki, stoliki, krzesełka, tunele, itp.).

 

Rozwiązania nowatorskie stosowane w naszym przedszkolu wpływają na:

 • większą samodzielność dzieci;
 • większą aktywność w różnych obszarach;
 • poszerzenie ich zainteresowań;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy na rzecz innych;
 • otwartość dzieci;
 • umiejętność analizowania, wyciągania wniosków.

Stosowanie rozwiązań nowatorskich wynika z:

 • wniosków z obserwacji;
 • potrzeb dzieci;
 • osiągnięć, które nas nie satysfakcjonują;
 • oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Nowatorskie rozwiązanie odpowiada na takie potrzeby dzieci jak:

 • chęć tworzenia;
 • samodzielność;
 • ciekawość świata, poszukiwanie ciągle nowych wiadomości;
 • aktywność w różnych obszarach;
 • rozwijanie zainteresowań.

W codziennej pracy przedszkola liczymy na współpracę Rodziców, na propozycje i nieustanne wspieranie naszych działań dla dobra każdego dziecka.