goat, baby, ruminant

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź Ty Lepiej Koziołeczku , Szukać Swego Pacanowa”

Uprzejmie informujemy Rodziców, że dzieci z grupy IV „Piraci” i dzieci z grupy II „Rybki” w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Idź Ty lepiej koziołeczku, szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania (jedno do wyboru lub dwa zadanie na każdy miesiąc).

komat1

Skip to content