Opłaty za przedszkole

Stawka żywieniowa od 1 stycznia 2020 r. – 6,00 zł

Śniadanie

30%

1,80 zł

Śniadanie i obiad

80%

4,80 zł

Obiad

50%

3,00 zł

Podwieczorek

20%

1,20 zł

Obiad i podwieczorek

70%

4,20zł

UCHWAŁA NR X/316/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego   w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

ODPŁATNOŚĆ ZA RADĘ RODZICÓW

- odpłatność za Radę Rodziców: 40 zł miesięcznie
RODZEŃSTWA: pierwsze dziecko 40 zł miesięcznie, a drugie dziecko 50% – 20 zł miesięcznie

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA REGULOWAĆ PRZELEWEM DO BANKU NORDEA: 

ZA WYŻYWIENIE NA KONTO

 15 1440 1026 0000 0000 1253 3608

 

ORAZ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA NA KONTO

55 1440 1026 0000 0000 1253 3567

KAŻDEGO MIESIĄCA W ZAKŁADCE ODPŁATNOŚĆ
BĘDĄ WPISYWANE W TABELACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP
KWOTY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZELEWANIE PODANYCH KWOT (BEZ ZAOKRĄGLANIA W DÓŁ CZY W GÓRĘ).
JEDNOCZEŚNIE PRZY PRZELEWIE PROSIMY O WPISANIE NUMERU KODU, KTÓRY OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
PRZY OPŁACIE WRZEŚNIOWEJ.

ODPŁATNOŚĆ ZA RADĘ RODZICÓW MOŻNA UISZCZAĆ W KASIE PRZEDSZKOLA
U INTENDENTA PRZEDSZKOLA
W GODZ.OD 6:00 DO 14:00
.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POWINNA BYĆ UREGULOWANA OD DNIA OTRZYMANIA KWOTY DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZA RZECZYWISTY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W CIĄGU 14 DNI.

PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI.
W PRZYPADKU ZALEGANIA Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA JEDEN MIESIĄC
DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW.

 

UWAGA – RODZICE DZIECI 6-LETNICH (rocznik 2014)

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O DOCHODACH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW,

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ZNIESIONE ZOSTAJE
POBIERANIE OPŁAT
ZA POBYT DZIECKA 6 LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

RODZICE DZIECI 6-LETNICH PONOSIĆ BĘDĄ JEDYNIE
OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z WYŻYWIENIA.