Organizacja Pracy Przedszkola

DRODZY RODZICE

w związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

 1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym (pod nr 796260458) oraz za pomocą poczty elektronicznej  przedszkole@p35.edu.gdynia.pl godzinach 8.00-16.00.
 2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
 3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, innymi nauczycielami oraz specjalistami.
 5. Specjaliści i terapeuci pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
 6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:
  1. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
  2. Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).
  3. Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.
  4. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.
  5. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań, przesyłanie fotorelacji.
  6. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.
  7. Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia
oraz uściski dla dzieci z nadzieją do szybkiego i zdrowego  zobaczenia

Z poważaniem
Barbara Lubrycht

 

 

 

Skip to content