PRELIMINARZ WYDATKÓW
Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZYCHODY (wpłaty od rodziców – składki)

39 270,00 zł

KOSZTY

39 270,00 zł

Specyfikacja kosztów

Książki, zabawki, upominki na zakończenie roku

5 500,00 zł

Zdjęcia, usługi

700,00 zł

Artykuły spożywcze, paczki świąteczne

5 000,00 zł

Koncerty, przedstawienia, imprezy okolicznościowe, zajęcia edukacyjno – badawcze

15 000,00 zł

Pomoce do zajęć

1 500,00 zł

Wycieczki – koszty podróży

6 000,00 zł

Umowa zlecenie – skarbnik

5 000,00 zł

 Inne- wynikające z bieżących potrzeb placówki

  570,00 zł