PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Drodzy Rodzice,

  • 14 kwietnia o godz. 12.00  wywieszone zostają listy dzieci przyjętych do przedszkola,  wówczas  macie Państwo  7 dni, aby  zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (art. 150 ust. 6 ustawy).
  • Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (art. 150 ust. 7 ustawy),
  • Następnie rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, wnieść ODWOŁANIE  do dyrektora przedszkola, (art. 150 ust. 8 ustawy)
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
    w terminie  7 dni ( od dnia jego otrzymania). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego (art. 150 ust. 9 ustawy).

Odwołania do komisji rekrutacyjnej i do dyrektora przedszkola można składać w zaklejonej kopercie w godz. od 6.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, dzwoniąc do drzwi głównych wejścia do przedszkola i przekazać upoważnionemu pracownikowi

                                                                                                                                                                                   Barbara Lubrycht dyrektor przedszkola

Skip to content