Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy, zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE
„DELFINKI” – 3-latki

Aktywność dzieci

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Prowadzenie obserwacji
 

8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.

8.00-8.30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
8.30-9.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe, śniadanie:

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach).
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Przygotowanie do śniadania.
 • Śniadanie
9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawę programową, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • II śniadanie
10.00-11.00 Czas w ogrodzie przedszkolnym:

 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, na boisku, w parku itp.
 • Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.
 • Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo – porządkowe (w sali podczas niesprzyjającej pogody).
11.00-11.30 Czynności porządkowe, samoobsługowe, obiad :

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie zabawek w ogrodzie, w sali po zabawie).
 •  Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad – wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
12.00-14.00 Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela.

 • odpoczynek poobiedni – leżakowanie
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
14.00-14.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Przygotowanie do podwieczorku.
14.30–15.00
 • Podwieczorek – wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.

 

15.00–17.00 Zajęcia popołudniowe:

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE
„ŻEGLARZE”, „PIRACI”, „MARYNARZE” – 4, 5, 6 latki
 

Czas trwania

Aktywność dzieci

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Prowadzenie obserwacji
 

8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.

8.00-8.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

8.30-9.00

Czynności porządkowe, samoobsługowe, śniadanie:

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach).
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Przygotowanie do śniadania.
 • Śniadanie.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawę programową, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • II śniadanie

10.00-11.20

Czas w ogrodzie przedszkolnym:

 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, na boisku, w parku itp.
 • Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.
 • Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo – porządkowe (w sali podczas niesprzyjającej pogody).

11.20-11.50

Czynności porządkowe, samoobsługowe, obiad :

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie zabawek w ogrodzie, w sali po zabawie).
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad – wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

11.50-14.00

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela:

 • odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
 • czynności wspomagające prawidłowy rozwój dziecka: zabawy i gry stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna

14.00-14.30

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Porządkowanie sali po zakończeniu zabaw. Odkładanie zabawek na półki. Przygotowanie do podwieczorku.
 • Podwieczorek – - wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

14.30.17.00

Zajęcia popołudniowe:

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.