Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy, zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

GODZINY POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU

8:20

ŚNIADANIE

10:00

DRUGIE ŚNIADANIE

11:30-12:00

OBIAD

14:00

PODWIECZOREK w grupach starszych

14:00-14:30

PODWIECZOREK w grupie I

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:00-8:00

zabawy dydaktyczne, prace porządkowe, gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, zabawy i ćwiczenia ruchowe, poranne, integrujące grupę, zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

8:00-8:30

czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku, ŚNIADANIE

8:30-9:00

słuchanie bajek, zabawy ruchowe ze śpiewem

9:00-10:00

zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, wyzwalające ich aktywność w różnych sferach rozwojowych, DRUGIE ŚNIADANIE

10:00-11:30

gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy badawcze, obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, spacery, wycieczki

11:30-12:00

czynności samoobsługowe w szatni, łazience, przygotowujące do posiłku, OBIAD

12:00-14:00

wypoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy dowolne, ruchowe, aktywność twórcza dzieci: plastyczne, muzyczne, teatralna według zainteresowań dzieci – zajęcia dodatkowe: religia, terapia pedagogiczna i logopedyczna, szachy, tańce, przy sprzyjających warunkach pobyt na powietrzu

14:00-14:30

czynności samoobsługowe w łazience przygotowujące do posiłku, PODWIECZOREK

14:30-17:00

rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, czynności porządkowe