Rekrutacja do Przedszkola

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na rok szkolny 2015/2016

Strona internetowa dla rodziców dostępna od 30 marca 2015 r.www.gdynia.pl/rekrutacja lub:  www.gdynia.pl/urzad odnośnik REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Na rok szkolny 2015/2016 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń !

Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli:
rodzice dzieci , które już uczęszczają do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej – deklaracje należy złożyć do dnia 24 marca 2015 r. do godz. 15.00 (druk deklaracji jest dostępny w każdej placówce).

Dziecko, które otrzymało już odroczenie obowiązku szkolnego i powtarza w tej samej placówce roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę kontynuacji.

Dziecko, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego musi wziąć udział w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.

minimalna granica wieku dziecka biorącego udział w rekrutacji wynosi 3 lata – oznacza to, iż  dziecko w roku kalendarzowym 2015 musi mieć ukończone 3 lata

ZOBACZ PRZEBIEG REKRUTACJI

Skip to content