Rekrutacja Na Rok Szkolny 2017/2018

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ROZPOCZYNA SIĘ:

OD 30 MARCA 2017 ROKU
DO 12 KWIETNIA 2017 ROKU

Family: Man, Man, Boy, Boy on Microsoft Windows 10 Anniversary Update

TEGO DNIA OD GODZ. 9.00 BĘDĄ DOSTĘPNE DOKUMENTY I SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ
Z OPISEM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA STRONIE GDYŃSKIEJ

www.gdynia.pl/rekrutacja 

RODZICE DZIECI, KTÓRE  UCZĘSZCZAJĄ OBECNIE DO PRZEDSZKOLA
SKŁADAJĄ 
DO 29 MARCA 2017
DEKLARACJĘ KONTYNUACJI NA KOLEJNY ROK SZKOLNY.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(www.gdynia.pl/rekrutacja)

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

12 marca 2019

o godzinie 12.00

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

4 czerwca 2019

o godz. 12.00

2.

Złożenie wniosku

o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca

od godz. 12.00

do 26 marca 2019

do godz. 16.00

 

od 4 czerwca

od godz.12.00

do 10 czerwca 2019

do godz. 16.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

nie zakwalifikowanych

9 kwietnia 2019

o godz. 15.00

 

14 czerwca 2019

o godz.15.00

 

Skip to content