Druki i dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez miasto gdynię na rok szkolny 2018/2019

pobierz

Zasady rektutacji uzupełniającej
/ważna od 01.06.2018/

pobierz

Oświadczenie nr 1 - o wielodzietności rodziny kandydata

pobierz

Oświadczenie nr 2 - o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

pobierz

Oświadczenie nr 3 - rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się

pobierz

Oświadczenie nr 4 - rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

pobierz

Oświadczenie nr 5 - o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się

pobierz

Oświadczenie nr 6 - o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej

pobierz

Oświadczenie nr 7 - rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia

pobierz

Oświadczenie nr 8 - rodziców (opiekunów prawnych), że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

pobierz