Spotkanie z Rodzicami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rodziców dzieci z grupy III i IV

na spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdyni,
z Panią Magdaleną Dintar – pedagogiem, terapeutą,
które odbędzie się 01 marca 2016 roku o godzinie 16.15

na temat „Wspieranie dziecka w osiąganiu gotowości szkolnej w tym gotowości do nauki matematyki”

 

Skip to content