Start_6_grudzien

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

frontp35

 

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni jest placówką 5-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudniamy 11 nauczycieli z wykształceniem magisterskim pedagogicznym, w tym pięciu nauczycieli legitymuje się dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie logopedii, ekologii, etyki, terapii pedagogicznej i nauczania języka angielskiego. Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera personel administracyjny i obsługowy. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu cechuje odpowiedzialność  za powierzone obowiązki, a przede wszystkim ogromne oddanie dzieciom. Najważniejszym celem, jaki przyświeca naszym działaniom, jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości świadczonych przez Nas usług.

Nazwa przedszkola „Pod Żaglami” odnosi się do kultywowania przez Nas tradycji morskich, ale również do samej istoty kształtowania różnych umiejętności dzieci poprzez swoje oddziaływanie przedszkola i rodziny. Tak, jak żaglowiec, aby mógł płynąć po szerokich wodach, potrzebuje wiatru w żaglach, tak dzieci potrzebują wsparcia i mądrości osób dorosłych, aby mogły rozwijać swoje umiejętności.  W naszym przedszkolu pragniemy przede wszystkim tworzyć rodzinną atmosferę, przepełnioną wzajemnym zrozumieniem, współpracą i pomocą świadczoną nawzajem.

W swojej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody umożliwiające kreatywny rozwój dziecka, które umożliwiają wychowankom decydować i dokonywać wyboru oraz poznawać własne możliwości, nabywać poczucie pewności i bezpieczeństwa w atmosferze wzajemnej akceptacji. Zmierzamy do wychowania dziecka wyposażonego  w system uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, chętnego  do działania i poznawania tego, co nowe, posiadającego wiedzę  i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

„TAK TRZYMAĆ”
Dyrektor przedszkola
Barbara Lubrycht
Skip to content