Statut przedszkola

Traci moc statut z dnia 23 listopada 2015 roku

Statut wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017r.

Skip to content