Tabela wyliczeniowa opłat za przedszkole

Lp.

Miesiąc
rok 2019

Ilość dni
roboczych
w miesiącu

Stawka
godzinowa

Ilość godzin ponad podstawę programową
(powyżej 5 godzin)

3 godziny
(5+3=8 godz.)

4 godziny
(5+4=9 godz.)

5 godzin
(5+5=10 godz.)

6 godzin
(5+6=11 godz.)

1.

Styczeń

22

1,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

110,00 zł

132,00 zł

2.

Luty

20

1,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

3.

Marzec

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

4.

Kwiecień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

5.

Maj

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

6.

Czerwiec

19

1,00 zł

57,00 zł

76,00 zł

95,00 zł

114,00 zł

7.

Lipiec

23

1,00 zł

69,00 zł

92,00 zł

115,00 zł

138,00 zł

8.

Sierpień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

9.

Wrzesień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

10.

Październik

23

1,00 zł

69,00 zł

92,00 zł

115,00 zł

138,00 zł

11.

Listopad

19

1,00 zł

57,00 zł

76,00 zł

95,00 zł

114,00 zł

12.

Grudzień

20

1,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

Tabela wyliczeniowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

UCHWAŁA NR X/316/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2019r. 
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

ODPŁATNOŚĆ ZA RADĘ RODZICÓW

- odpłatność za Radę Rodziców: 40 zł miesięcznie
RODZEŃSTWA: pierwsze dziecko 40 zł miesięcznie, a drugie dziecko 50% – 20 zł miesięcznie

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA REGULOWAĆ PRZELEWEM DO BANKU NORDEA: 

ZA WYŻYWIENIE NA KONTO

 15 1440 1026 0000 0000 1253 3608

 

ORAZ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA NA KONTO

55 1440 1026 0000 0000 1253 3567

 

KAŻDEGO MIESIĄCA W „DZIENNICZKACH PRZEDSZKOLAKA”
BĘDĄ WPISYWANE KWOTY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE,
UPRZEJMIE PROSIMY O PRZELEWANIE PODANYCH KWOT (BEZ ZAOKRĄGLANIA W DÓŁ CZY W GÓRĘ).
JEDNOCZEŚNIE PRZY PRZELEWIE PROSIMY O WPISANIE NUMERU KODU (KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ
PRZY NAZWISKU DZIECKA).

ODPŁATNOŚĆ ZA RADĘ RODZICÓW I TAŃCE MOŻNA UISZCZAĆ W KASIE PRZEDSZKOLA U INTENDENTA PRZEDSZKOLA W GODZ.OD 7:00 DO 15:00.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POWINNA BYĆ UREGULOWANA OD DNIA OTRZYMANIA KWOTY DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZA RZECZYWISTY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W CIĄGU 14 DNI.

PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI.
W PRZYPADKU ZALEGANIA Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA JEDEN MIESIĄC
DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW.

 

UWAGA – RODZICE DZIECI 6-LETNICH (rocznik 2013)

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O DOCHODACH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW,

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ZNIESIONE ZOSTAJE
POBIERANIE OPŁAT
ZA POBYT DZIECKA 6 LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

RODZICE DZIECI 6-LETNICH PONOSIĆ BĘDĄ JEDYNIE
OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z WYŻYWIENIA.