Tabela wyliczeniowa opłat za przedszkole

Lp.

Miesiąc
rok 2019

Ilość dni
roboczych
w miesiącu

Stawka
godzinowa

Ilość godzin ponad podstawę programową
(powyżej 5 godzin)

3 godziny
(5+3=8 godz.)

4 godziny
(5+4=9 godz.)

5 godzin
(5+5=10 godz.)

6 godzin
(5+6=11 godz.)

1.

Styczeń

22

1,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

110,00 zł

132,00 zł

2.

Luty

20

1,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

3.

Marzec

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

4.

Kwiecień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

5.

Maj

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

6.

Czerwiec

19

1,00 zł

57,00 zł

76,00 zł

95,00 zł

114,00 zł

7.

Lipiec

23

1,00 zł

69,00 zł

92,00 zł

115,00 zł

138,00 zł

8.

Sierpień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

9.

Wrzesień

21

1,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

105,00 zł

126,00 zł

10.

Październik

23

1,00 zł

69,00 zł

92,00 zł

115,00 zł

138,00 zł

11.

Listopad

19

1,00 zł

57,00 zł

76,00 zł

95,00 zł

114,00 zł

12.

Grudzień

20

1,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

Tabela wyliczeniowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 
Do każdej w/w opłaty należy doliczyć:
- odpłatność za wyżywienie: stawka dzienna 5,50 zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu
- odpłatność za Radę Rodziców: 40 zł miesięcznie

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA REGULOWAĆ PRZELEWEM DO BANKU NORDEA: 

ZA WYŻYWIENIE NA KONTO

 15 1440 1026 0000 0000 1253 3608

 

ORAZ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA NA KONTO

55 1440 1026 0000 0000 1253 3567

 

KAŻDEGO MIESIĄCA W „DZIENNICZKACH PRZEDSZKOLAKA”
BĘDĄ WPISYWANE KWOTY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE,
UPRZEJMIE PROSIMY O PRZELEWANIE PODANYCH KWOT (BEZ ZAOKRĄGLANIA W DÓŁ CZY W GÓRĘ).
JEDNOCZEŚNIE PRZY PRZELEWIE PROSIMY O WPISANIE NUMERU KODU (KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ
PRZY NAZWISKU DZIECKA).

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA RÓWNIEŻ UISZCZAĆ W KASIE PRZEDSZKOLA W GODZ.OD 7:00 DO 14:00 W USTALONE DNI.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POWINNA BYĆ UREGULOWANA DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI.

W PRZYPADKU ZALEGANIA Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA JEDEN MIESIĄC
DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA RÓWNIEŻ UISZCZAĆ W KASIE PRZEDSZKOLA W GODZ.OD 7:00 DO 14:00 W USTALONE DNI.

 

UWAGA – RODZICE DZIECI 6-LETNICH (rocznik 2012)

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O DOCHODACH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW,

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ZNIESIONE ZOSTAJE
POBIERANIE OPŁAT
ZA POBYT DZIECKA 6 LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

RODZICE DZIECI 6-LETNICH PONOSIĆ BĘDĄ JEDYNIE
OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z WYŻYWIENIA.