Ubezpieczenie dzieci

GRUPOWE UBEZPIECZENIE
„STREFA NNW SZKOLNE” 

Polisa Nr 775-19-606-00001156 nr agenta: 28397
okres ochrony od 15.09.2019 do 14.09.2020
 

nr kwitariusza 46024660
kod oferty 2000/0/0/2529/100/1
okres ochrony od 15.09.2017 do 14.09.2018

Ubezpieczający:
Przedszkole nr 35
„Pod Żaglami”
ul. Płk. Dąbka 167
81-167 Gdynia

Ubezpieczyciel :
TUiR Allianz Polska S.A.
Agencja Allianz Joanna Erdmańska
ul. Rzeczypospolitej 4D/176
80-369 Gdańsk
NIP: 588-19-92-428

Opiekun Polisy:
Paweł Dąbski - kom.698 623 993
email.  pawel.dabski@port.allianz.pl

SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA – PAKIET KOMFORT, WERSJA B

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

100 zł za 1%uszczerbku na zdrowiu

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku

do 1000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

400 zł

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta

400 zł

Powtórna opinia medyczna

odpowiadamy
za 1 zdarzenie

Uszczerbek na zdrowi w wyniku ataku epilepsji

200 zł/odpowiadamy
za 1 zdarzenie

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci

odpowiadamy
za 2 zdarzenia

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

2000 zł

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

10000 zł