Ubezpieczenie dzieci

CERTYFIKAT

do polisy grupowego ubezpieczenia NNW
dla placówek oświatowych – Ubezpieczenie z Klasą

Nr 021 15 662 00053598 nr agenta: 28397
nr kwitariusza 07940352
kod oferty 1800/1000/0/2688/100/1
okres ochrony od 01.09.2016 do 31.08.2017


Ubezpieczający:
Przedszkole nr 35
„Pod Żaglami”
ul. Płk. Dąbka 167
81-167 Gdynia

Ubezpieczyciel :
TUiR Allianz Polska S.A.
Oddział Gdynia
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
NIP: 525-15-65-015

Opiekun Polisy:

 Paweł Dąbski - kom.698 623 993
email.  pawel.dabski@port.allianz.pl


Suma ubezpieczenia: 10 000 zł
Składka: 26,88 zł

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 10 000,00 zł
Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 20 000,00 zł
Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000,00 zł
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów 1 000,00 zł
Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania limity
zgodnie
z o.w.u.

 

Druk zgłoszenia roszczenia z grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych
UBEZPIECZENIE Z KLASĄ (wariant 1) 

pobierz