bottles, plastic, recycling-4251473.jpg

WARSZTATY LABORATORYJNE – Glutologia stosowana – Flubber

Dnia 10 listopada 2021 od godziny 9.00 na terenie przedszkola odbędą się warsztaty laboratoryjne „Glutologia stosowana – Flubber”. Warsztaty prowadzone będą przez firmę Smart_Lab z Gdańska. Dzieci zapoznają się z pojęciem polimeru i jego zastosowaniem w życiu codziennym. Będą próbować zrozumieć różnicę pomiędzy pojęciami: polimer i plastik. Wykorzystają zdobytą wiedzę do stworzenia polimerowego stworka o właściwościach podobnych do cieczy nienewtonowskiej.

Skip to content