Wytyczne przeciwepidemiczne oraz procedury obowiązujące
w Przedszkolu nr 35 „Pod Żaglami”:

Procedura organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu nr 35 „Pod Żaglami” w czasie pandemii COVID-19

pobierz

WYTYCZNE
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 rok dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

pobierz

WYTYCZNE
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maj 2020 rok dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

pobierz

WYTYCZNE
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwiec 2020 rok dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

pobierz

WYTYCZNE
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipiec 2020 rok dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

pobierz

WYTYCZNE
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpień 2020 rok dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

pobierz

PROCEDURY
Przedszkola Nr 35 w sytuacji wystąpienia COVID-19

pobierz

PROCEDURY
na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się chorobydla osób prowadzących zajęcia dodatkowe z dziećmi w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni

pobierz