Zajęcia dodatkowe

 ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 

PROWADZĄCY

DZIEŃ TYGODNIA

OPŁATA

RELIGIA

mgr Barbara Lubrycht

poniedziałek

opłacana przez gminę Gdynia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

mgr Zdzisława Nowecka

wg harmonogramu

opłacana przez gminę Gdynia

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

mgr Dorota Sikorska

poniedziałek 15:30-16:30
środa 12:00-14:00

opłacana przez gminę Gdynia