Zajęcia dodatkowe

 ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 

PROWADZĄCY

DZIEŃ TYGODNIA

OPŁATA

RELIGIA

mgr Barbara Lubrycht

poniedziałek
wtorek

opłacana przez gminę Gdynia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

mgr Zdzisława Nowecka

wg harmonogramu

opłacana przez gminę Gdynia

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

mgr Justyna Świetlik-Bałon

czwartek 12:00-15:00

opłacana przez gminę Gdynia