Zasady Naliczania Odpłatności

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku obowiązują zasady naliczania odpłatności za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu (Prawo Oświatowe art.13 ust.1 pkt.2).

Za każde późniejsze przyprowadzenie dziecka lub wcześniejsze odebranie z przedszkola będą dokonywane tzw. odpisy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu został określony przez Państwa w Deklaracji obowiązującej od 1 września 2018 roku. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka lub wcześniejszego odbioru z przedszkola, prosimy o wpisanie tych godzin w „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu”, które znajdują się na szafkach w szatni każdej grupy i będą obowiązywały do czasu wprowadzenia przez Organ Prowadzący odpowiednich czytników i kart.

Na koniec miesiąca na podstawie „Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu” będzie naliczana odpłatność za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci 6-letnich/rocznik 2012/, za które Rodzice nie wnoszą opłaty tzw. stałej). W przypadku braku wpisania przez Rodzica, bądź osobę upoważnioną, godzin rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu, odpłatność będzie naliczana zgodnie ze złożoną Deklaracją.

 

PROSIMY O TERMINOWE I ZGODNE Z NALICZANIEM
– 
WNOSZENIE OPŁAT DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

Skip to content