CZERWIEC

TEMATYKA PLANOWANYCH ZAJĘĆ W CZERWCU:

 1. „DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”
 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
 • zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata,
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata,
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń,
 • budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości,
 • poznanie podstawowych praw i obowiązków dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie,
 • odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka,
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość,
 • rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia

organizowane i spontaniczne,

 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez czerpanie radości ze wspólnej zabawy oraz zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie,
 • kształcenie słuchu i poczucia rytmu, kształcenie umiejętności rozróżniania tempa: wolno-szybko, rozwijanie wyobraźni dźwiękotwórczej, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami: niski, wysoki,
 • kształtowanie umiejętności panowania nad swoim głosem i modyfikowania jego natężenia, ćwiczenia fonacyjne,
 • kształcenie wyobraźni, pamięci i umiejętności wokalnych,
 • poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych,
 • rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych,

wzbogacanie słownictwa.

 

 1. „POZNAJEMY PODWODNY ŚWIAT”
 • doskonalenie sprawności manualnej  poprzez  działalność  plastyczną  i  techniczną,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej  podczas  zabaw  rytmicznych  oraz  słuchania,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad podczas zabaw i gier zespołowych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu przeznaczonego dla dzieci: huśtawki, zjeżdżalnie w czasie zabaw w ogrodzie,
 • podejmowanie w swobodnych zabawach, improwizacji instrumentalno-muzycznych,

wykorzystywanie w nich wyrazów dźwiękonaśladowczych,

 • odczytywanie szeregów, zapamiętywanie kolejności elementów w szeregu,
 • poznanie niektórych nazw zwierząt żyjących w środowisku morskim np. ośmiornica, ryba, żółw, rekin,
 • poznanie budowy zwierząt żyjących w wodzie, nazywanie ich części ciała, np. płetwa, ogon, skrzela itp.,
 • posługiwanie się określeniami czasu: szybko, wolno,
 • łączenie przedmiotów z ich kształtami przedstawionymi w postaci cienia,
 • czytanie wyrazów wprowadzonych do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem,
 • uzupełnianie obrazka, dorysowując brakujące elementy,
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów,
 • rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych oraz słuchowych,
 • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej poprzez składanie obrazka z 5, 6 elementów w całość,
 • porównywanie liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach, stosując określenia: więcej, mniej, tyle samo,
 • dokonywanie pomiaru długości, porównywanie długość: „na oko”, licząc kroki, chodząc stopa za stopą – stosując pojęcia krótki, długi, krótszy, dłuższy, wykorzystując te umiejętności w różnych zabawach, np.: zabawach ruchowych,
 • wyrażanie radości z możliwości wykonywania prac plastycznych,
 • układanie dowolnych kompozycji z wykorzystaniem naturalnych okazów: muszle, kamyki, szkiełka itp.,
 • kreślenie prostych szlaczków po śladzie oraz rysowanie drogi w labiryntach,
 • układanie z figur geometrycznych zwierząt morskich oraz wyodrębnianie i nazywanie spośród figur: koło, trójkąt, kwadrat,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w wodach: morzu, oceanie.

 

 1. „CZYM POJEDZIEMY NA WAKACJE?”

 

 • doskonalenie sprawności manualnej  poprzez  działalność  plastyczną  i  techniczną,
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych,
 • zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach,
 • doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych,

wzbogacanie słownictwa,

 • prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy,
 • składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie,
 • stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych,
 • rozwijanie pojemności płuc, wdrażanie do wykonywania szybkiego i głębokiego wdechu przez nos i długiego, powolnego wydechu ustami, ćwiczenie mięśni narządów mowy,
 • manipulowanie figurami geometrycznymi, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności grupowania obiektów w sensowny sposób, porównywanie liczebności zbiorów,
 • różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
 • zachęcanie do wykonywania różnych ćwiczeń grafomotorycznych: szlaczki, labirynty, łączenie kropek itp.,
 • kolorowanie obrazka wg określonego kodu,
 • wdrażanie do udziału w zabawach paluszkowych, rymowankach, ćwiczeniach artykulacyjnych,
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem, wykorzystywanie rekwizytów,
 • wznoszenie konstrukcje z klocków, tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów, odczuwanie radość z wykonanej pracy.

 

 1. „NIECH ŻYJĄ WAKACJE”
 • określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy.
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze,
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy, zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowamy się do budynku,
 • wiązanie opisu słownego z treścią obrazka,
 • rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich wakacyjnych marzeniach,
 • dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.,
 • wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci,
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji,
 • doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa,
 • uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek nad wodę, w góry oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania,
 • rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć, zapoznanie się z właściwościami wody i ognia,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych,
 • doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi,
 • rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las,
 • zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej,
 • poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.

 

 

PIOSENKI, KTÓRE POZNAMY W CZERWCU:

 

„Przyjaźń – wielka sprawa”( muz.: A. Seroczyński, sł.: U. Zielińska).

„Przyjaźń – wielka sprawa” MUZYKA SMYKA – YouTube

 

 1. Tomek, Kaśka, Michał, Ela.

Każdy szuka przyjaciela.

Z nim się może wszystko zdarzyć.

Razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę.

Z przyjaciółmi nuć piosenkę. (4X)

 1. Można pobiec na huśtawkę

I z gałęzi zrobić tratwę.

Razem odpowiadać echu

Śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę

Z przyjaciółmi nuć piosenkę.(4x)

 1. A gdy smutek Cię dopada,

jest przyjaciel i jest rada.

Jeśli dbasz o swoją przyjaźń,

ona nigdy nie przemija.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę

Z przyjaciółmi nuć piosenkę.(4x)

 

„Kolorowa rybka” wykonanie Śpiewające Brzdące

Śpiewające Brzdące – Kolorowa rybka – Piosenki dla dzieci – YouTube

 

 1. Kolorowa rybka pływa w oceanie,

Plum, plum, plum, plum, plum!

A ogromny rekin chciałby zjeść śniadanie,

Plum, plum, plum, plum, plum!

Rybka pomyślała, że rekin ją zje,

Plum, plum, plum, plum, plum!

Na dnie oceanu, gdzieś schowała się!

Plum, plum, plum, plum, plum!

Ref. Plum, plum, plum, plum,

Plum, plum, plum,

Plum, plum, plum, plum

Plum, plum, plum! (2x)

 1. Ogromniasty rekin pływa w oceanie,

Plum, plum, plum, plum, plum!

Kolorowej rybki szuka na śniadanie,

Plum, plum, plum, plum, plum!

A, że nie mógł znaleźć nigdzie rybki tej,

Plum, plum, plum, plum, plum!

Na dnie oceanu zapadł w długi sen!

Plum, plum, plum, plum, plum!

Ref. Plum, plum, plum, plum…

„Wycieczka pociągiem” wykonanie Śpiewające Brzdące”

Śpiewające Brzdące – Wycieczka pociągiem – Piosenki dla dzieci – YouTube

 

 1. Jedzie pociąg na wycieczkę

Wagon za wagonem,

Wszystkie dzieci siedzą grzecznie

W okienka wpatrzone.

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg,

Mija pole, las.

Pomachamy krówce

Niech pamięta nas! (2x)

 1. Jedzie pociąg na wycieczkę

leci dym z komina,

tutaj góra, a tam rzeka

będzie, co wspominać.

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg…

 

WIERSZE, KTÓRE POZNAMY W CZERWCU:

 

„Prawa dziecka”  Janusz Korczak

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie.

 

 

 „Ryby, żaby i raki” Jan Brzechwa

Ryby, żaby i raki

Raz wpadły na pomysł taki,

Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem

I zacząć zarabiać śpiewem.

No, ale cóż, kiedy ryby

Śpiewały tylko na niby,

Żaby

Na aby – aby,

A rak

Byle jak.

Karp wydął żałośnie skrzele:

„Słuchajcie mnie przyjaciele,

Mam sposób zupełnie prosty –

Zacznijmy budować mosty!”

No, ale cóż, kiedy ryby

Budowały tylko na niby,

Żaby

Na aby – aby,

A rak

Byle jak.

Rak tedy rzecze: „Rodacy,

Musimy się wziąć do pracy,

Mam pomysł zupełnie nowy –

Zacznijmy kuć podkowy!”

No, ale cóż, kiedy ryby

Kuły tylko na niby,

Żaby

Na aby – aby,

A rak

Byle jak.

Odezwie się więc ropucha:

„Straszna u nas posucha,

Coś zróbmy, coś zaróbmy,

Trochę żywności kupmy!

Jest sposób, ja wam mówię,

Zacznijmy szyć obuwie!”

No, ale cóż, kiedy ryby

Szyły tylko na niby,

Żaby

Na aby – aby,

A rak

Byle jak.

Lin wreszcie tak powiada:

„Czeka nas tu zagłada,

Opuściliśmy staw przeciw prawu –

Musimy wrócić do stawu”.

I poszły. Lecz na ich szkodę

Ludzie spuścili wodę.

Ryby w płacz, reszta też, lecz czy łzami

Zapełni się staw? Zważcie sami,

Zwłaszcza że przecież ryby

Płakały tylko na niby,

Żaby

Na aby – aby,

A rak

Byle jak.

 

„Lokomotywa” Julian Tuwim

Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim – Lokomotywa czyta Piotr Fronczewski – YouTube

 

Stoi na stacji lokomotywa,

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa –

Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,

Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:

Buch – jak gorąco!

Uch – jak gorąco!

Puff – jak gorąco!

Uff – jak gorąco!

Już ledwo sapie, już ledwo zipie,

A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.

Wagony do niej podoczepiali

Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,

I pełno ludzi w każdym wagonie,

A w jednym krowy, a w drugim konie,

A w trzecim siedzą same grubasy,

Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy.

A czwarty wagon pełen bananów,

A w piątym stoi sześć fortepianów,

W szóstym armata, o! jaka wielka!

Pod każdym kołem żelazna belka!

W siódmym dębowe stoły i szafy,

W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,

W dziewiątym – same tuczone świnie,

W dziesiątym – kufry, paki i skrzynie,

A tych wagonów jest ze czterdzieści,

Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.

Lecz choćby przyszło tysiąc atletów

I każdy zjadłby tysiąc kotletów,

I każdy nie wiem jak się natężał,

To nie udźwigną – taki to ciężar!

Nagle – gwizd!

Nagle – świst!

Para – buch!

Koła – w ruch!

Najpierw

powoli

jak żółw 2

ociężale

Ruszyła

maszyna

po szynach

ospale.

Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,

I kręci się, kręci się koło za kołem,

I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,

I dudni, i stuka, łomoce i pędzi.

A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!

Po torze, po torze, po torze, przez most,

Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las

I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,

Do taktu turkoce i puka, i stuka to:

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to,

Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,

Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,

Nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana,

Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?

A co to to, co to to, kto to tak pcha?

Że pędzi, że wali, że bucha, buch-buch?

To para gorąca wprawiła to w ruch,

To para, co z kotła rurami do tłoków,

A tłoki kołami ruszają z dwóch boków

I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,

Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,,

I koła turkocą, i puka, i stuka to:

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…

 

 

Skip to content