KWIECIEŃ

TEMATYKA PLANOWANYCH ZAJĘĆ W KWIETNIU:

 1. „ZWIERZĘTA DOMOWE I WIEJSKIE”
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo[1]ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
 • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Łączenie opisu słownego z przedmiotem, obrazkiem– rozwiązywanie zagadek.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, zabawy słowne, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej w zabawach muzyczno – rytmicznych.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wypowiadaniu się na określony temat.
 • Doskonalenie aparatu mowy – udział w zabawach ortofonicznych, oddechowych.
 • Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego  zachowania  się  przy  stole  i  używania  zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie.
 • Wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 1. „PLANETA ZIEMIA”
 • Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych.
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wypowiadaniu się na określony temat.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie inwencji twórczej, umiejętności wokalnych i ruchowych.
 • Poznanie znaczenia procesu przetwarzania odpadów.
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających utrwaleniu zdobytych wiadomości na temat zachowań proekologicznych.
 • Rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni.
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu.
 • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
 • Rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego.
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 • Przestrzeganie przed bezmyślnym niszczeniem roślin.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie mowy, koncentracji uwagi oraz myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie  kolejności  zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.
 • Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.
 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.
 • Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych.
 • Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania.
 • Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Badanie właściwości wody za pomocą zmysłów.
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie.

PIOSENKI, KTÓRE POZNAMY W MIESIĄCU KWIETNIU

 

 „My jesteśmy kotki dwa”

 

My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x

 

My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x

 

My jesteśmy kotki dwa,

Każdy z nas wąsiki ma. /2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy z nas wąsiki ma. / 2x

 

My jesteśmy kotki dwa,

każdy cztery łapki ma. /2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy cztery łapki ma. / 2x

 

My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas ogonek ma. /2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy z nas ogonek ma. / 2x

 

My jesteśmy kotki dwa,

każdy pięć pazurków ma. /2x

A-a-a, kotki dwa,

każdy pięć pazurków ma. / 2x

 

„Gdacze kura: ko, ko, ko”  – wykonanie: Śpiewające Brzdące #spiewajacebrzdace

www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

 

 Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze,

Ciągle gdacze,

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze,

W górę skacze,

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje,

Hałasuje,

I się niczym, ani nikim nie przejmuje,

Nie przejmuje.

 

 Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,

W nocy ko, ko, ko, ko,

Przez dzień cały ko, ko, ko,

Ciągle ko, ko, ko, ko,

Tylko ko, ko, ko, ko,

Na okrągło ko, ko, ko!

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka,

Nie zamyka,

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka,

Swe zatyka,

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje,

Denerwuje,

Więc na karę kura za to zasługuje,

Zasługuje.

 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,

W nocy ko, ko, ko, ko,

Przez dzień cały ko, ko, ko,

Ciągle ko, ko, ko, ko,

Tylko ko, ko, ko, ko,

Na okrągło ko, ko, ko!

 

„Ekologa znak”  – wykonanie: Śpiewające Brzdące

www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

 

Niech zieleni się przyroda

bo w przyrodzie tlen i woda

Chcę by wszystko kwitło, żyło

by powietrze czyste było

Ref. Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Nie chcę spalin, nie chcę dymu

I w powietrzu nie chcę pyłu

Nie chcę chemii w mym ogrodzie

Ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Ekologa to jest znak

Auto – nie, rower – tak

Auto – nie, rower – tak

Auto – nie, rower – tak

Auto – nie, rower – tak

Auto – nie, rower – tak

 

 

WIERSZE, KTÓRE POZNAMY W MIESIĄCU KWIETNIU

 

„Pieski” Krzysztof Sąsiadek (zabawy paluszkowe)

 

Wszystkie pieski spały (zaciśnięta dłoń).

Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec).

Mały obudził średniego,

Który spał obok niego (otwieramy drugi palec).

Gdy średni już nie spał,

To duży też przestał (otwieramy trzeci palec).

Trzy pieski się bawiły,

Czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec).

Cztery pieski szczekały,

Piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią).

 

„Kaczka Dziwaczka” Jan Brzechwa

 

Nad rzeczką opodal krzaczka,

Mieszkała kaczka-dziwaczka,

Lecz zamiast trzymać się rzeczki,

Robiła piesze wycieczki.

Raz poszła więc do fryzjera:

„Poproszę o kilo sera!”

Tuż obok była apteka:

„Poproszę mleka pięć deka”

Z apteki poszła do praczki

Kupować pocztowe znaczki.

Gryzły się kaczki okropnie:

„A niech tę kaczkę gęś kopnie!”

Znosiła jaja na twardo

I miała czubek z kokardą,

A przy tym, na przekór kaczkom,

Czesała się wykałaczką.

Kupiła raz maczku paczkę,

By pisać list drobnym maczkiem.

Zjadając tasiemkę starą,

Mówiła, że to makaron.

A gdy połknęła dwa złote,

Mówiła, że odda potem.

Martwiły się inne kaczki:…

 

„Michała rady na odpady” Magdalena Tokarczyk

 

Drogie przedszkolaki dzisiaj się dowiecie

jak segregować odpady będziecie.

Michał Wam opowie, o tym doskonale,

bo on w domu odpady segreguje wspaniale.

Więc zaczynamy… i do kolorowych koszy kolejno wkładamy…

Od czerwonego kosza rozpoczynamy,

bo tam metale zawsze wrzucamy.

Będą to puszki, zakrętki i kapsle.

Nawet nie zaszkodzi jak drobny złom tam też ktoś włoży!

Żółty kosz na tworzywa sztuczne jest przeznaczony.

Więc plastikowe butelki, zakrętki, opakowania, jednorazowe torebki tam właśnie wrzucamy.

A w nowych zasadach segregacji odpadów

możemy metale i tworzywa sztuczne wrzucać do żółtego kosza razem.

Teraz Wam trochę o niebieskim koszu opowiem.

On jest na papier przeznaczony

zatem pamiętaj , że gazety, kartony oraz czasopisma tam wrzucamy.

Do zielonego kosza co zatem wkładamy?

Wszystko co jest szklane i o tym pamiętamy!

Więc do zielonego kosza na pewno trafiają:

szklane butelki, szklanki, słoiki ale ceramiki i porcelany tam przedszkolaki już nie wrzucają!

Bioodpady – co to takiego?

To gałęzie, liście i trawa z ogrodu naszego.

Na te odpady kosz też jest przygotowany

i on brązowym kolorem jest oznakowany.

Nie wiem czy wiecie, jest jeszcze kosz czarny lub szary.

Tam trafiają pozostałe odpady nieposegregowane

czyli resztki z obiadu, pieluchy, chusteczki wykorzystane.

I to wszystko czego do pozostałych koszy wyrzucić nie zdołamy.

Więc jeżeli chcecie moi drodzy koledzy…

Dbać o czystość i zdrowie naszej planety – ZIEMI.

Segregujcie odpady! To moja rada!

A im więcej osób tych zasad będzie przestrzegało.

To na naszej planecie wszystkim ludziom wspaniale będzie się żyło!

Skip to content