MAJ

TEMATYKA PLANOWANYCH ZAJĘĆ W MAJU:

 1. „MAJOWA ŁĄKA”
 • budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu zachodzących wiosną,
 • wdrażanie do mówienia o własnych emocjach związanych z wrażeniami zmysłowymi podczas obserwacji przyrody,
 • kształtowanie postawy poszanowania przyrody, rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt, między innymi poprzez poznanie bogactwa świata owadów, ich pożytecznej roli w przyrodzie i przezwyciężanie niechęci do nich,
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i roślin żyjących i rosnących na łące,
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla, żaby,
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez: pszczoły, żaby, bociana, komary, muchy i przyporządkowywanie ich do obrazka, posługiwanie się nazwami zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi, poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej i słuchowo- ruchowej oraz sprawności manualnej m.in. poprzez składanie origami, kreślenie szlaczków po śladzie,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej m.in. poprzez wyróżnianie elementów na pierwszym i drugim planie obrazka, obserwowanie życia owadów, odtwarzanie wzorów symetrycznych po prawej i lewej stronie kartki,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej przedstawiającej cykl rozwojowy motyla i opowiadanie historyjek, z użyciem zwrotów: najpierw, potem, później, na końcu,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych,
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych,
 • ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.

 

 1. „KSIĄŻKA PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM”
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 • kształcenie poczucia rytmu przez zabawy muzyczno-ruchowe,
 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje,
 • poznanie roli książek w przekazywaniu wiedzy i wartości,
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań,
 • zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania,
 • kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach,
 • rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru,
 • rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych,
 • poznanie etapów powstawania książki,
 • poszerzanie wiedzy na temat zawodów: pisarza, grafika, redaktora, drukarza,
 • rozwijanie kreatywności poprzez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania oraz tworzenie własnych książeczek obrazkowych,
 • wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 7, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek.

 

 1. „MOI RODZICE SĄ KOCHANI”
 • kształtowanie tożsamości m.in. poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny,
 • dzielenie się opowieściami o swoich bliskich; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami,
 • rozwijanie postawy szacunku do rodziców,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb bliskich osób oraz umiejętności odpowiadania na te potrzeby,
 • kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom m.in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem,
 • kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów,
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów,
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczonego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami,
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role,
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowanek z okazji Święta Mamy i Taty,
 • usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec,
 • porównywanie wielkości przedmiotów i układanie ich w serii rosnącej i malejącej,
 • przybliżanie sensu mierzenia długości: mierzenie długości krokami i stopa za stopą,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, m. in. poprzez zwracanie uwagi na odcienie kolorów, wyszukiwania różnic na ilustracjach, odwzorowywanie obrazka,
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości,
 • rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat).

PIOSENKI, KTÓRE POZNAMY W MAJU:

„Stonoga” wykonanie: Śpiewające Brzdące

Śpiewające Brzdące – Stonoga – Piosenki dla dzieci 😆🤣😍 – YouTube

 

 1. Długo stonoga po świecie wędruje

Tupie nóżkami czasem podskakuje

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup X2

To stonogi chód X2

 1. Idzie stonoga przeszkody omija

Zygzakiem chodzi, czasem się wygina

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup X2

To stonogi chód X2

 1. Czasem stonoga chwilkę odpoczywa

Lecz gdy odpocznie chodzić znów zaczyna.

Ref: Tupu tup tupu tup, tupu tupu tup X2

To stonogi chód X2

 

„Kolorowa książka” (sł.: K. Parnowska, muz.: E .Pałłasz)

 

 1. Kolorowa książka, książka ulubiona,

obrazkami, literkami chce przemówi do nas.

Ref. Bajki stare, bajki nowe

są w tej książce kolorowej.

 1. Bajki stare, bajki nowe

są w tej książce kolorowej.

W kolorowej książce bajki są ukryte,

ja nie umiem ich przeczytać, jeszcze nie znam liter.

Ref. Bajki stare, bajki nowe…

 1. Kolorową książkę czytać się nauczę

i otworzę bramę bajek kolorowym kluczem.

Ref. Bajki stare, bajki nowe…

 

„Świat z mamą” wykonanie: Śpiewające Brzdące

Śpiewające Brzdące -Świat z Mamą – YouTube

 

 1. Najpiękniejszy świat jest z mamą,

z moją mamą tak kochaną,

z moją mamą, która zna mnie doskonale.

Najpiękniejszy świat jest z mamą,

z moją mamą tak kochaną,

z moją mamą, która czuwa przy mnie stale.

Ref. Mamo, bardzo ciebie kocham.

Mamo, tulisz mnie, gdy szlocham.

Mamo, jesteś moim szczęściem

nie potrzeba mi nic więcej!

 1. Najpiękniejszy świat jest z mamą,

z moją mamą tak kochaną,

z moją mamą, która zawsze mnie rozumie.

Najpiękniejszy świat jest z mamą,

z moją mamą tak kochaną,

z moją mamą, która bardzo dużo umie.

 

WIERSZE, KTÓRE POZNAMY W MAJU:

 

„Żuk” Jan Brzechwa

Do biedronki przyszedł żuk,

W okieneczko puk -puk-puk.

Panieneczka widzi żuka:

„Czego pan tu u mnie szuka?”

Skoczył żuk jak polny konik,

Z galanterią zdjął melonik

I powiada: „Wstań, biedronko,

Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.

Wezmę ciebie aż na łączkę

I poproszę o twą rączkę”

Oburzyła się biedronka:

„Niech pan tutaj się nie błąka,

Niech pan zmiata i nie lata,

I zostawi lepiej mnie,

Bo ja jestem piegowata,

A pan – nie!”

Powiedziała, co wiedziała,

I czym prędzej odleciała,

Poleciała, a wieczorem

Ślub już brała – z muchomorem,

Bo od środka aż po brzegi

Miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka

Jest dla żuka:

Żuk na żonę żuka szuka.

 

„Smutna książeczka” Olga Adamowicz

Pewnego dnia ze swej półeczki,

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki.

Razem tańczyły, razem śpiewały,

I bardzo dobrze się rozumiały.

Lecz jena książeczka w kącie została,

taka samotna i taka mała.

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek,

karteczki z niej powyrywała

i długopisem strony popisała.

Cichutko w kącie książeczka płakała,

bo do czytania się nie nadawała.

Pamiętajcie zatem dzieci kochane,

że książeczki chcą i lubią być szanowane.

„Szczęście” K. Datkun –Czerniak

Szczęście to:

– uśmiech taty i mamy,

– spadające z drzew kasztany,

– zimne lody w gorący czas,

– udany rysunek,

– i gdy ktoś pochwali nas.

Szczęście to wszystko, co jest dokoła:

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła.

Szczęście mam – gdy nie jestem sam!

Szczęście, że jestem tu – na ziemi,

pomiędzy ludźmi bliskimi.

 

Skip to content