dispute, man, woman

Ograniczona działalność przedszkola przedłużona do 18 kwietnia 2021r.

Ograniczona działalność przedszkola przedłużona do 18 kwietnia 2021r. wniosek-rodziców-covid- do 18 kwietnia Rozporządzenie-Ministra-Edukacji-z-dnia-8-kwietnia-2021-zmieniające-rozporządzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenina-funkcjonowania-jednostek-systemu-oświaty-w-związku-z-zapobieganiem-Covid-19