Druki do pobrania

Zapraszamy do pobrania najważniejszych druków obowiązujących
w Przedszkolu nr 35 "Pod Żaglami":

DEKLARACJA

rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020​

Upoważnienie do odbioru dziecka

Pełnomocnictwo do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

Klauzula informacyjna Przedszkola Nr 35
„Pod Żaglami” zgodna z RODO
Wniosek o urlopowanie
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Wypowiedzenie umowy
Skip to content