CZYTELNICZY REJS MARYNARZA BAJARZA

Od listopada dzieci z naszej grupy rozpoczęły udział w projekcie edukacyjnym „Czytelniczy rejs marynarza Bajarza”. Celem projektu jest budowanie i pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem, wprowadzanie dzieci w świat literatury, kształcenie nawyków czytelniczych, propagowanie idei wspólnego czytania lektury, mogącej być inspiracją do kreatywnej zabawy. Każdy przedszkolak zabiera dziennik pokładowy do domu. Wspólnie z rodzicami, starszym rodzeństwem czytają ulubioną książeczkę, a następnie wykonują na kartce w dzienniku pracę plastyczną zainspirowaną przeczytanym tekstem.

Skip to content