Oferta programowa

Oferta programowa

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni jest placówką 5-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudniamy 10 nauczycieli z wykształceniem magisterskim pedagogicznym, w tym pięciu nauczycieli legitymuje się dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie logopedii, techniki, etyki, terapii pedagogicznej i nauczania języka angielskiego. Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera personel administracyjny i obsługowy. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu cechuje odpowiedzialność za powierzone obowiązki, a przede wszystkim ogromne oddanie dzieciom. Najważniejszym celem, jaki przyświeca naszym działaniom, jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości świadczonych przez Nas usług.

Dziecko jest najważniejsze, jego rozwój, zainteresowania, zdolności i potrzeby nieustannie nas inspirują i zachęcają do poszukiwania coraz to nowszych metod pracy.
REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA OPARTE SĄ O:
 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
 • Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 • Program edukacji przedszkolnej – „Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździoch, Wydawnictwo MAC – grupa I, II, III, IV, V
 • Książki wspomagające dla 4-latków – „Odkrywam siebie”, Wydawnictwo MAC
 • Książki wspomagające dla 5-6-latków – „Odkrywam siebie”, Wydawnictwo MAC
 • Książki wspomagające dla 6-latków – „Nowe przygody Olka i Ady” Wydawnictwo MAC
 • „Bezpieczny przedszkolak” – Alicja Smolik – program autorski Przedszkole Nr 48 „Morska przygoda” w Gdyni
 • „Adaptacja w przedszkolu” – Barbara Lubrycht, Dorota Sikorska – program autorski Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni
 • „Super Heroes”, English Play Box 3 – Wydawnictwo Nowa Era
~ Janusz Korczak ~

"Bez pogodnego dziecięctwa całe życie potem jest kalekie"

W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO PREFERUJEMY TWÓRCZE METODY PRACY SPRZYJAJĄCE AKTYWNEMU DZIAŁANIU DZIECKA:
 • stosujemy elementy metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz – która przynosi efekty w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole zwłaszcza w zakresie usprawnienia analizatorów słuchu, wzroku, kinestetyczno-ruchowego;
 • stosujemy metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – alternatywnie do typowych ćwiczeń gimnastycznych;
 • stosujemy Pedagogikę Zabawy Klanza – poprzez którą umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój oraz pomagamy w odkrywaniu najlepszych cech dziecka;
 • zabawy z obszaru kształtowania pojęć matematycznych wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • dramę;
 • kinezjologię edukacyjną;
 • elementy pedagogiki Marii Montessori;
 • metodę projektu (m.in. na temat: Gdynia moje miasto, Kraje europejskie, Kosmos);
 • metodę ”Burza mózgów”;
 • technikę składania papieru Origami;
 • kinezjologię edukacyjną wg P. Dennisona – techniki myślenia, szczególnie w zakresie przygotowania do nauki pisania;
 • techniki relaksacyjne, bajkoterapię;
 • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • w codziennych zabawach dzieci wykorzystują różnorodny materiał odpadowy zgromadzony do swobodnej aktywności, do kreowania zabaw i aranżowania sali wg własnych pomysłów (gazety, kawałki materiałów, korki, wstążki. pudełka, druciki, deseczki, butelki plastikowe, guziki, chusty, pokrywki, stoliki, krzesełka, tunele, itp.).
ROZWIĄZANIA NOWATORSKIE STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU WPŁYWAJĄ NA:
 • większą samodzielność dzieci;
 • większą aktywność w różnych obszarach;
 • poszerzenie ich zainteresowań;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy na rzecz innych;
 • otwartość dzieci;
 • umiejętność analizowania, wyciągania wniosków.
STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ NOWATORSKICH WYNIKA Z:
 • wniosków z obserwacji;
 • potrzeb dzieci;
 • osiągnięć, które nas nie satysfakcjonują;
 • oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE ODPOWIADA NA TAKIE POTRZEBY DZIECI JAK:
 • chęć tworzenia;
 • samodzielność;
 • ciekawość świata, poszukiwanie ciągle nowych wiadomości;
 • aktywność w różnych obszarach;
 • rozwijanie zainteresowań.
W NASZYM PRZEDSZKOLU PODEJMUJEMY WIELE CIEKAWYCH DZIAŁAŃ NOWATORSKICH:
 • Współpracujemy z Biblioteką Miejską w Gdyni – dzieci biorą udział w warsztatach na terenie biblioteki oraz w spotkaniach czytelniczych na terenie przedszkola z udziałem pracownika biblioteki i różnych zaproszonych gości, m.in. radnych miasta, seniorów z dzielnicy Oksywie, ludzi różnych zawodów, absolwentów przedszkola. Dzięki takim działaniom wzrasta zainteresowanie literaturą i czytelnictwem wśród dzieci i rodziców. Nauczycielki rozszerzyły te działania na propagowanie głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszym przedszkolu „Cała Gdynia czyta dzieciom”, gdzie zaproszeni goście, w tym rodzice różnych zawodów, babcie, pracownicy przedszkola, przyjaciele naszej placówki i absolwenci  czytają dzieciom wybraną literaturę. Ponadto z dużym powodzeniem funkcjonuje „Kącik wędrującej książki” – wymiany książek przeczytanych dzieciom przez rodziców. Uczestniczymy również w projekcie plecaczkowym „Przedszkolaki czytają”.
 • Uczestniczymy w warsztatach twórczych dla dzieci w Muzeum Miasta Gdyni – prowadzonych przez pracowników Muzeum Miasta Gdynia.
 • Bierzemy udział w spektaklach teatralnych w bibliotece w ramach projektu „Teatr zajechał do biblioteki”.
 • Nasze dzieci prezentują na terenie biblioteki przedstawienia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 (absolwentów naszego przedszkola) w Gdyni.
 • Organizujemy pogadanki i warsztaty (w przedszkolu, ale również w Komisariacie Policji) z funkcjonariuszami Policji i Żandarmerii Wojskowej, z udziałem psów – uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w kontakcie z nieznanym psem, bezpiecznego zachowania na ulicy, w kontaktach z obcymi.
 • Uczestniczymy w Gdyńskim Programie „Bezpieczny przedszkolak”.
 • Organizujemy comiesięczne warsztaty w godzinach popołudniowych, w każdej grupie wiekowej, z udziałem rodziców i dzieci.
 • Organizujemy przedstawienia teatralne z udziałem nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, absolwentów przedszkola dla dzieci z naszego przedszkola oraz uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 33 (naszych absolwentów) oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli Nr 11 „Pod Kasztanami” i 43 „Jantarek”.
 • Organizujemy urodziny przedszkola z zaprzyjaźnionym Przedszkolem Nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni – wspólne przedsięwzięcia na terenie obu przedszkoli.
 • Organizujemy Olimpiadę Matematyczną wspólnie z Przedszkolem Nr 11 „Pod Kasztanami”.
 • Byliśmy organizatorami turnieju wiedzy pod hasłem „Przedszkolak-Polak-Europejczyk”.
 • Organizujemy wiele konkursów wewnątrzprzedszkolnych – literackich: „Gdynia nasze miasto”, „Mój przyjaciel miś”, „Mieszkamy nad morze”; – plastycznych: „Moje miasto”, „Śmieciaki-Cudaki”, „Mieszkamy w Europie”, „Różnorodność świata przyrody”; – fotograficznych: „Morze i ja”.
 • Jesteśmy organizatorami corocznych Balów Absolwenta Przedszkola.
 • Posiadamy kilka programów autorskich „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”. „Lubimy się bawić” – wykorzystany do prowadzenia terapii pedagogicznej, „Gimnastyka języka” –  wykorzystany do terapii logopedycznej.
 • Realizujemy działania proekologiczne przy współpracy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • Akcje charytatywne  na rzecz Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.
 • Działania mające na celu usamodzielniania dzieci poprzez pełnienie dyżurów oraz wykonywanie różnych zadań w miarę ich możliwości (m.in. komponowanie samodzielne kanapek podczas śniadania czy podwieczorku).
POZA TYM BIERZEMY UDZIAŁ W:
 • Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej oraz w „Biegu po zdrowie” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdyni;
 • Corocznym koncercie patriotycznym „Kto Ty jesteś” w sali widowiskowej III Flotylli Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Corocznym Przeglądzie Piosenki Morskiej i Turystycznej Gdyńskich Przedszkoli w sali widowiskowej III Flotylli Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Kampaniach edukacyjnych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kocha, nie biję”, „Mamo, tato wybieram ekotransport”, „Odprowadzam sam”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,  w projektach organizowanych przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki”;
 • Konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnomiejskich, gdzie odnosimy dużo sukcesów, m.in. „Z kim czuję się bezpiecznie?”, „Gdyńskie żaglowce”, „Gdynia piękna cały rok”.
 • Projekcie edukacyjnym „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat bezpiecznie” we współpracy z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni;
W CODZIENNEJ PRACY PRZEDSZKOLA LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ RODZICÓW, NA PROPOZYCJE I NIEUSTANNE WSPIERANIE NASZYCH DZIAŁAŃ DLA DOBRA KAŻDEGO DZIECKA.
Skip to content